Helle Mengel
Psykoterapeut og parterapeut MPF

 

 

 

PARTERAPi

Parterapi virker!

Er I kørt fast i hinandens gensidige bebrejdelser? Misforstår i ofte hinanden? Er der utroskab? Overvejer I nogle gange om I passer sammen? Måske har I har svært ved at se nogen udvej? 

Lad mig hjælpe jer!

Parterapi kan gøre det muligt at vende frustrationer og konflikter til udvikling og forandring. Det kan give bedre forståelse for, hvorfor I reagerer som I gør og hjælpe jer til at genfinde kærligheden til hinanden.  

Måske I kan genkende noget fra Jeres parforhold i denne lille tegnefilm nedenfor, som viser et typisk mønster hos par – og hvad der kan ligge bag;

Den første samtale

I den første samtale undersøger vi, hvorfor I er kommet, og hvad I ønsker at få ud af forløbet. Anden samtale er typisk en individuel samtale med hver af jer. Forskning i parterapi peger på, at den individuelle samtale bidrager til et mere fokuseret og effektivt forløb. 

Det vigtigste, i den første samtale er at afklare jeres ønsker og håb for terapien – og afdække det mønster, som I er blevet fanget i.

Jeres unikke mønster

I vil indenfor de første par samtaler stifte bekendtskab med netop Jeres unikke mønster. Det mønster, som trækker jer væk fra hinanden og forurener luften mellem Jer. I vil lære at spotte Jeres mønster – og få redskaber til at bekæmpe mønstret og genetablere den kontakt, som skal forbinde jer.

Kommunikation

I vil få redskaber til at kommunikere på en ny måde. En metode inspireret fra Imago terapien, som vil lære Jer at lytte til hinanden, på en måde, så I oplever Jer forstået og respekteret. Manglende kommunikation er en kendt årsag til at par frustreres, har hyppige konflikter og måske lever parallelle liv, uden meget kontakt. 

Hvordan ser et typisk forløb ud?

I den første samtale taler vi om, hvad der har bragt Jer hertil og hvor I ønsker at komme hen. Vi vil begynde at tale om de ting, der er svært mellem Jer og jeg vil introducere Jer for min måde at arbejde på. 

Vi vil sammen planlægge de første tre samtaler og I vil allerede ved den første samtale opleve, at få nogle redskaber med jer hjem, som I skal arbejde med indtil næste gang. 

Et forløb behøver ikke nødvendigvis at være langvarigt, men det er vigtigt, at I bevæger Jer fremad.

For par, som oplever mange konflikter, er det vigtigt at lave hyppige aftaler, ugentlige eller hver 14. dag, for at få den bedst mulige støtte. 

Det er essentielt at få skabt et nyt og solidt fundament mellem jer, som skal bane vejen for et sundt og langvarigt parforhold.

Skilsmisse – samarbejde omkring børn

Hvis valget om skilsmisse er truffet, kan parterapi være en hjælp til afklaring og lindring. Har I børn, kan I få hjælp til samarbejde omkring børnene. 

Metode og teoretisk referenceramme 

Den metode jeg benytter til parterapi, bygger på nyere psykodynamisk teori, herunder forskning indenfor tilknytningsteorierne og affektiv neurobiolog. 

Terapeutisk bygger terapien især på EFT (Emotionsfokuseret Parterapi) og EcCT (Encounter centered Couples therapy) – inspireret af Imago relationsterapi og det neuropsykologiske paradigme. 

Mit fokus er fortrinsvist de interpersonelle relationer og jeg forstår vanskeligheder og konflikter mellem et par ud fra deres individuelle livshistorier og i høj grad deres tilknytningsstile. Terapien vil derfor også fokuseres på hver af parternes mønstre og måder at fungere og agere relationelt på. 

Jeg benytter fortrinsvist samtaleterapi, men inddrager også metoder fra mindfulness for at opnå bedre forbindelse til følelseslivet, og kropsterapi til at regulere forskellige tilstande.

Kontakt mig, hvis I har spørgsmål eller gerne vil bestille tid hos mig.

 

 

(0045) 4056 4141
Alsvej 21, 8250 Risskov
kontakt@hellemengel.dk