Helle Mengel
Psykoterapeut og parterapeut MPF

 

 

 

psykoterapi i Risskov og Aarhus

Vejen til større livskvalitet!

Individuel psykoterapi kan være en uvurderlig støtte og hjælp, når du af forskellige grunde har ondt i livet. Psykoterapi giver dig plads og ro til at finde ud af, hvad der foregår i dig, hvorfor du føler og reagerer som du gør.

Du kan få hjælp til bearbejdning af;

  • Lavt selvværd
  • Depression og angst
  • Skam og skyld
  • Sorg og tab
  • Stress
  • Senfølger af opvækst i alkoholfamilier
  • Senfølger af opvækst med seksuelt overgreb
  • Senfølger af opvækst med psykisk syge forældre
  • Traumer

Forskning viser at psykoterapi er effektivt. Behandling vil kunne skabe lindring for dig, eller helt fjerne forstyrrende symptomer.

Psykoterapi har en dokumenteret effekt og er en god måde at skabe vedvarende forandring, og større livskvalitet på.

Psykoterapi hvordan? 

Jeg vil sammen med dig, undersøge det som foregår i dig, besøge gamle steder i et tilknytningsperspektiv, og hjælpe dig til at opnå bedre forståelse for, og forbindelse til dine følelser og unikke mønstre. Jeg vil i samarbejde med dig løbende sikre mig, at du får den bedst mulige hjælp og det rette udbytte af behandlingen. 

Man kan ikke forlade et sted man aldrig har været.

Psykoterapi i trygge rammer

Jeg ser det som min vigtigste opgave at tilbyde et omsorgsfuldt rum, hvor du kan føle dig tryg og i eget tempo beskæftige dig med de emner, der er vigtige for dig til og som presser sig på. Jeg vil hjælpe dig til at få bedre kontakt til dine følelser og sætte ord på det som du føler.

At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv – Søren Kirkegaard 

Som medlem af psykoterapeutforeningen, opfylder jeg kravene om optagelse, herunder kravet om tavshedspligt. Dette betyder, at det vi taler om i terapien, ikke deles med andre og bliver i rummet. 

Metode

De metoder jeg bruger bygger på nyere psykodynamisk teori, herunder forskning indenfor tilknytningsteorierne og affektiv neurobiolog. Metodevalg vil afhænge af problematik og intensitet. Jeg vil, i samarbejde med dig, tilpasse behandlingen, så den er mest mulig hjælpsom for dig. 

Kontakt mig, hvis I har spørgsmål eller gerne vil have en tid hos mig.