Helle Mengel
supervision
Supervisor i Aarhus
Eksamineret supervisor Helle Mengel

Supervision

Jeg tilbyder supervision til faggrupper indenfor det psykosociale felt, som for eksempel socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger, sygeplejersker og privatpraktiserende psykoterapeuter.

Jeg tilbyder både individuel supervision og supervision i grupper og kan tilrettelægge et forløb, så det passer bedst muligt til behovet.

Supervision er vigtigt fordi…

Supervision giver mulighed for at ventilere og bearbejde de følelser, som arbejdet med mennesker medfører. Dermed er supervision med til at forebygge udbrændthed og stress, som særligt ses i fag, hvor der er høje følelsesmæssige krav om indlevelse.

Den enkelte får hjælp til at se opgaven i et nyt lys og dermed nye handlingsmuligheder. Denne bevægelse vil over tid bestyrke den enkeltes refleksive praksis og evne til at forholde sig nuanceret. På den måde understøtter supervision kvalitet i opgaveløsningen, faglig stolthed og engagement.

Supervision i en tryg atmosfære

Tryghed er afgørende, når man udstiller sin tvivl, usikkerhed og sårbarhed i supervisionskontekst. Derfor sætter jeg en ære i at skabe en tryg, anerkendende og inviterende atmosfære så man kan føle sig tryg. Dette er særligt vigtigt, når der arbejdes med overvældelse i svære komplekse sager, hvor der er tale om modoverføringsmateriale og selvbeskyttelsesstrategier.

Gruppesupervision til privatpraktiserende parterapeuter og psykoterapeuter

Jeg tilbyder gruppesupervision til selvstændige par- og psykoterapeuter og starter løbende grupper op. Jeg kan tilbyde et lokale til supervisionsgrupper på op til 8 personer. 

Metode

Fagpersonlig supervision omfatter tre primære forbundne fokusområder, sagen/faget, det relationelle og det personlige aspekt. Dette betyder, at der ikke skelnes mellem sagen og relationen til det enkelte menneske.

Metodisk understøtter metoden både det faglige og det personlige udviklingsarbejde. Med fokus på dels den enkelte opgave, men også på den enkelte persons forvaltning og løsning af den konkrete opgave, når supervisionen hele vejen rundt om opgavens tre forbundne fokusområder.

Hvordan ser en typisk supervision ud?

I en en-til-en kontakt undersøges temaet for supervisionen, samt forståelse, perspektiver og metodiske tilgange. Teamet (kollegaerne) engageres i supervisionen og repræsenterer ofte en rigdom af viden, tanker, erfaring og gode spørgsmål.

Teamet bidrager som vidner til supervisionens afklaringsproces og som en støtte for fagpersonen via anerkendelse, bekræftelse og måske genkendelse af det tema, som tages op i supervisionen. På den måde almengøres den tvivl, usikkerhed og følelser af afmagt, utilstrækkelighed og inkompetence, som rammer mennesker, der arbejder med andre menneskers traumer og forpinthed, på det psykosociale felt. 

Gruppedynamikker og relationsudviklende kultur

Individuel supervision i gruppe har potentiale til at styrke relationer, gruppedynamikker og sammenhængskraft blandt medarbejdere og dermed en brik i opbygning af relationsudviklende kulturer og selvværdsbaserede ledelsesformer.

Erfaring indenfor det psykosociale felt

Fagligt har jeg i særlig grad erfaring med familiebehandling, herunder højkonfliktskilsmissesager og parrelaterede problematikker (ECct, EFT og Imago), traumebehandling (EFIT), forældretræning (PMTO), samt VISO opgaver for landets kommuner. Jeg har understøttet opgaver med implementering og udførelse af FIT (Feedback Informed Treatment) og tidligere udført opgaver som forebyggende og anbringende socialrådgiver. Læs mere om min erfaring her.

Rammekontraktmøde

Aftaler om supervisionsforløb indledes med et rammekontraktmøde, hvor der laves aftaler om form og indhold, afgrænsninger og begrænsninger (ledelse og personalespørgsmål), tid, sted, hyppighed og evaluering.

Kontakt mig endelig for yderligere og uforpligtende information samt pris.