Helle Mengel
supervision
Supervisor i Aarhus
Eksamineret supervisor Helle Mengel

Supervision

Supervision understøtter refleksiv praksis og evne til at forholde sig nuanceret og reflekterende til sit fag og dermed kvalitet i opgaveløsningen, faglig stolthed og engagement.

Supervision virker dertil forebyggende mod sekundær traumatisering, udbrændthed og stress.

Fagpersonlig supervision som metode

Fagpersonlig supervision omfatter tre primære forbundne fokusområder, sagen/faget, det relationelle og det personlige aspekt. Dette betyder, at der ikke skelnes mellem sagen og relationen til det enkelte menneske.

Hvordan ser en typisk supervision ud?

I en en-til-en kontakt undersøges temaet for supervisionen, samt forståelse, perspektiver og metodiske tilgange. Teamet (kollegaerne) engageres i supervisionen og repræsenterer ofte en rigdom af viden, tanker, erfaring og gode spørgsmål.

Teamet bidrager som vidner til supervisionens afklaringsproces og som en støtte for fagpersonen via anerkendelse, bekræftelse og måske genkendelse af det tema, som tages op i supervisionen. På den måde almengøres den tvivl, usikkerhed og følelser af afmagt, utilstrækkelighed og inkompetence, som rammer mennesker, der arbejder med andre menneskers traumer og forpinthed, i det psykosociale felt. 

Fagpersonen får hjælp til at se problematikken i et nyt lys og dermed nye handlingsmuligheder, som over tid vil bestyrke fagpersonens faglige og fagpersonlige kvalifikationer.

Gruppedynamikker og relationsudviklende kultur

Individuel supervision i gruppe har potentiale til at styrke relationer, gruppedynamikker og sammenhængskraft blandt medarbejdere og dermed en brik i opbygning af relationsudviklende kulturer og opbygning af selvværdsbaserede ledelsesformer.

Tryg og inviterende atmosfære 

Personligt sætter en stor ære i at skabe en tryg, anerkendende og inviterende atmosfære, som giver plads til både usikkerhed, tvivl og sårbarhed. Dette er særligt vigtigt, når der arbejdes med den personfaglige del, som f.eks. modoverføringsmateriale og selvbeskyttelsesstrategier.

Erfaring indenfor det psykosociale felt

Som eksamineret supervisor har jeg erfaring fra supervisionsopgaver i kommunalt regi, hvor jeg aktuelt superviserer familiebehandlere, familierådgivere samt forestår individuelle stressrelaterede forløb.

Fagligt har jeg i særlig grad erfaring med familiebehandling, højkonfliktskilsmissesager, parterapi, traumebehandling, forældretræning (PMTO), samt VISO opgaver. Tidligere har jeg udført opgaver som forebyggende og anbringende socialrådgiver. Læs mere om min erfaring her.

Individuel supervision og stress

Jeg tilbyder individuel supervision til enkeltpersoner f.eks. i forbindelse med overvældelse i svære komplekse sager, udbrændthed og arbejdsrelateret stress. Udover supervisionstilgangen benytter jeg psykoterapeutiske metoder til lindring og bearbejdning af stressrelaterede symptomer. Læs mere om psykoterapi her.

Rammekontraktmøde

Aftaler om supervisionsforløb indledes med et rammekontraktmøde, hvor der laves aftaler om form og indhold, afgrænsninger og begrænsninger (ledelse og personalespørgsmål), tid, sted, hyppighed og evaluering. Kontakt mig for yderligere information samt pris.