Helle Mengel
Psykoterapeut og parterapeut MPF
psykoterapi i Risskov og Aarhus Psykoterapeut Helle Mengel

Parterapi virker!

Har I konflikter i jeres parforhold? Parforholdskrise? Misforstår i ofte hinanden? Har i svært ved at kommunikere? Er der problemer med parforhold og små børn eller bonusbørn? Er der utroskab i parforholdet?  Overvejer I nogle gange skilsmisse? 

Lad mig hjælpe jer!

Jeg har mange års erfaring som parterapeut og kan hjælpe Jer med at vende frustrationer og konflikter til udvikling og forandring. Parterapi kan give bedre forståelse for, hvorfor I reagerer som I gør og hjælpe jer til at genfinde kærligheden.  

Måske I kan genkende noget fra Jeres parforholds problemer i denne lille tegnefilm nedenfor, som viser et typisk mønster hos par – og hvad der kan ligge bag;

 Den første samtale

I den første samtale vil jeg spørge Jer, hvorfor I er kommet, og hvilke ønsker I har for forløbet. Anden samtale er typisk en individuel samtale med hver af jer. Forskning i parterapi peger på, at den individuelle samtale bidrager til et mere fokuseret og effektivt parterapeutisk forløb. 

Allerede i den første samtale, vil jeg begynde at opspore, hvad det er der spænder ben for kontakten og kærligheden mellem jer.

Jeres unikke mønster

I vil indenfor de første par samtaler begynde at stifte bekendtskab med netop Jeres unikke mønster. Det mønster, som trækker jer væk fra hinanden og forurener luften mellem Jer. I vil lære at spotte Jeres mønster. I vil få redskaber til at bekæmpe mønstret sammen og I vil få hjælp til at bryde mønstret og genetablere den kontakt, som skal forbinde jer.

Kommunikation

I parterapien vil I få redskaber til at kommunikere på en ny måde. Metoden jeg benytter er  inspireret fra Imago terapien og vil lære Jer at lytte til hinanden på en måde, så I oplever Jer hørt, forstået og respekteret. Manglende kommunikation er en kendt årsag til at par frustreres og har hyppige konflikter.

“Det budskab, der sendes, er ikke altid det budskab, som der modtages.” -Virginia Satir-

Hvordan ser et typisk forløb ud?

Et forløb planlægges ud fra netop Jeres behov, konfliktniveau og grad af forpinthed. 

For par, som oplever mange konflikter, er det nødvendigt at lave hyppige aftaler, ugentlige eller hver 14. dag, for at få den bedst mulige støtte. 

Et forløb behøver ikke nødvendigvis at være langvarigt, men det er vigtigt, at I bevæger Jer fremad og får et godt udbytte af parterapien.

Målet er, at få skabt et nyt og solidt fundament mellem jer, som skal sikre et sundt og langvarigt parforhold.

Parforhold børn og bonusbørn

Ny forskning peger på, at små børn slider på parforholdet. Undersøgelser viser, at tilfredsheden med parforholdet er mindre, når man har børn, i forhold til før.

De ressourcer som parret tidligere investerede i parforholdet, flyttes over til børnene. Arbejdsopgaverne forøges kraftigt og søvnen forringes. Forælderopgaven påvirker overskuddet og er en helt almindelig årsag til, at par søger parterapi.

På samme måde kan sammenbragte børn og bonusbørn påvirke parforholdet negativt og er ligeledes en kendt årsag til parforholdsproblemer og kriser i parforholdet. Det er en kendt årsag til at søge hjælp hos en parterapeut. 

Skilsmisse

Hvis valget om skilsmisse er truffet, kan parterapi være en hjælp til afklaring og lindring af tab og sorg. Har I fællesbørn, kan I få hjælp til samarbejde omkring børnene og eventuelle bonusbørn. 

Metode og teoretisk referenceramme 

Metoden jeg benytter til parterapi, er en af de få metoder, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. Metoden er godkendt af American Psychological Associatin (APA), som evidensbaseret. Forskning viser, at 90 procent af parrene oplever markante forbedringer, samt effekt i arbejdet med par, hvor én eller begge har traumer med i bagagen og /eller hvor der er tale om utroskab. 

Metoden bygger på nyere psykodynamisk teori, herunder forskning indenfor tilknytningsteorierne og affektiv neurobiolog. Terapeutisk bygger terapien på EFT (Emotionsfokuseret Parterapi) og EcCT (Encounter centered Couples therapy) – inspireret af Imago relationsterapi og det neuropsykologiske paradigme. 

Mit fokus er fortrinsvist parrets interpersonelle relation, deres mønster, men jeg abejder også med parrets individuelle tilknytningsstile og individuelle mønstre.

Jeg benytter fortrinsvist samtaleterapi, men inddrager også metoder fra mindfulness for at opnå bedre forbindelse til følelseslivet, og kropsterapi til at regulere forskellige tilstande.

I er velkomne til at kontakte mig pr. mail eller mobil, hvis I har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til første samtale. 

 

 

Parterapi i Aarhus og Risskov – Psykoterapeut Helle Mengel