Helle Mengel
Psykoterapeut og parterapeut MPF

 

 

 

Individuel psykoterapi

Vejen til større livskvalitet!

Individuel samtaleterapi kan være en uvurderlig støtte og hjælp, når du af forskellige grunde oplever, at livet er svært. Psykoterapi giver dig plads og ro til at finde ud af, hvad der foregår i dig, hvorfor du følerog reagerer som du gør. 

Du kan få hjælp til bearbejdning af;

  • Selvværdsproblemer
  • Udfordrende livssituationer
  • Deppression
  • Skam og skyld
  • Angst
  • Sorg
  • Stress
  • Seksuelt overgreb og senfølger heraf
  • Opvækst i alkoholfamilier og senfølger heraf

Den terapeutiske behandling vil kunne skabe lindring for dig, eller helt fjerne forstyrrende symptomer, som begrænser din livsudfoldelse og kontakt til dig selv og din omverden. 

Psykoterapi har en dokumenteret effekt og er en god måde at skabe vedvarende forandring, og større livskvalitet på.

Psykoterapi hvordan? 

Jeg vil sammen med dig, undersøge det der foregår i dig, besøge gamle steder i et tilknytningsperspektiv, og hjælpe dig til at opnå bedre forståelse for, og forbindelse til dine følelser og unikke mønstre. Jeg arbejder fortrinsvist med terapi gennem samtale, men inddrager også teknikker i mindfullness for at opnå bedre forbindelse til følelseslivet og kropsterapi til at regulere forskellige tilstande. 

Terapi i trygge rammer

Psykoterapi handler ikke kun om valg af metode, men i lige så høj grad om at finde en psykoterapeut, som du er tryg ved. 

Jeg ser det som min vigtigste opgave at tilbyde et omsorgsfuldt rum, hvor du kan føle dig tryg og i eget tempo beskæftige dig med de emner, der er vigtige for dig til og som presser sig på. 

Som medlem af psykoterapeutforeningen, opfylder jeg kravene om optagelse, herunder tavshedspligt. Dette betyder, at det vi taler om i terapien, ikke deles med andre og bliver i rummet. 

Kontakt mig, hvis I har spørgsmål eller gerne vil have en tid hos mig.  

 

 

 

(0045) 4056 4141
Alsvej 21, 8250 Risskov
kontakt@hellemengel.dk